Länkar

Mozilla Firefox Surfa säkrare och bättre än med Internet Explorer. Byt browser idag!
Viruskarta Världskarta med aktuell virusspridning. Uppdateras kontinuerligt.
F-Secure virus Information, statistik och varningar. Stor virusdatabas. 
Avast! Gratis antivirusprogram, utan begränsningar. Rekommenderas!

Kerio Gratis personlig brandvägg. Rekommenderas!
Ad-aware Rensa datorn från spionprogram. Rekommenderas!
SpywareGuide Kolla innan installation att program är rena från spyware.
Shields Up! Testa brandväggen. Mycket information om portar, sårbarheter, mm.
Security Now Podcasts om IT-säkerhet. Lyssna, läs, inspireras.
Microsoft Säkerhet Microsofts ansträngning för bättre säkerhet i Windows.