Läsvärt

Arbeten och uppgifter som jag har skrivit finns här. De är väl värda en genomläsning för den som önskar fördjupa sig i de olika ämnena.

Studie av säkerhetsanalysarbete
Jämförelse av praktiskt IT-säkerhetsarbete kontra teoretiskt. Examensarbete, Arena College.

IPv6
Teknisk och historisk redogörelse för det nya kommunikationsprotokollet för Internet.

Säkerhetsanalys
Rapport om IT-säkerheten och förslag till riskreducerande åtgärder och säkerhetspolicy hos ett fiktivt företag.

Informationssäkerhet
Introduktion till ett spännande område: inre och yttre säkerhet, risk och hot, logiskt och fysiskt skydd.

PC-projektet
Utredning om förnyelse av ett företags datorpark: inköp/utbyte/uppgradering av hård- och mjukvara.

Nordisk Ark 
Hur slår man samman två företag till ett i Novell-miljö?

CV
Mitt CV, färdigt för utskrift.

Adobe Reader
För att öppna filerna krävs en pdf-läsare, som vid behov finns att hämta via denna länk.