Tjänster

Itefix kan hjälpa till med det mesta. Här är några exempel på tjänster som utförs.

PC-service/support
Felsökning, reparation och optimering av datorer och program
Installation, uppgradering och konfigurering av hård- och mjukvara

Nätverk
Planering, byggande och underhåll av nätverk
Konfigurering och optimering av hård- och mjukvara

Säkerhet
Råd och planering för säkrande av datorer och nätverk, t ex nedlåsning av trådlösa nätverk
Installation och konfigurering av antivirus- och brandväggslösningar
Genomförande av säkerhetsanalys/riskbedöming
Framtagning och skrivande av IT-säkerhetspolicy

Applikationer
MSI-paketering/standardisering av applikationer för distribution i företagsunik miljö

Webbdesign
Hemsidor till företag, föreningar och privatpersoner
Råd och hjälp med uppdatering och drift av hemsidor
Exempel:

Scandoor.com
Flyghistoria.se
Ateljekawalett.se

Mer om fototjänsterna finns på Heltibild.se

Foto/video
Fotografering och bildbehandling
Restaurering och retuschering
Skanninng av pappersbilder, negativ och dia
Filmning och videoredigering
Överföring av äldre video till dvd
Råd och hjälp med webbpublicering, t ex på YouTube